El Parc Natural de l’Alt Pirineu, rep l’acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

Vint anys després de la seva creació, el Parc Natural de l’Alt Pirineu estrena l’acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). L’any 2021, les entitats locals, els veïns i el parc natural es van coordinar per presentar la candidatura que permetria que el Parc rebés aquest reconeixement continental.  A partir d’aquesta tardor, el Parc Natural de l’Alt Pirineu passarà a formar part del selecte club CETS d’espais natural protegits de la federació EUROPARC, creadora de l’acreditació. 

Així, el parc pirinenc assoleix el nivell de qualitat d’altres àrees naturals com Doñana, Urdaibai o el parc nacional Périgord-Limousin. EUROPARC atorga aquesta acreditació a parcs naturals en els que pugui verificar que hi ha un compromís per aplicar els principis del turisme sostenible i, per tant, garantir la protecció de l’espai. 

Presentar la candidatura i sotmetre’s a la revisió de l’organisme és voluntari però permet manifestar el nivell de compromís de totes les organitzacions i entitats locals per respectar i cuidar del llegat natural. A través d’aquest reconeixement de qualitat, a més, els gestors de l’espai natural i els responsables de les empreses turístiques de la zona reben suport per definir les seves estratègies de desenvolupament de forma conjunta i participada.


Actualment, a Catalunya hi ha una desena de territoris amb espais naturals protegits acreditats amb la CETS i a escala alt pirinenca, juntament amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el del Cadí-Moixeró també està en procés d’obtenir aquesta certificació. La nova acreditació CETS del Parc Natural de l’Alt Pirineu s’estén a tot el territori de l’espai natural protegit, els quinze municipis, i les localitats de Baix Pallars, al Pallars Sobirà, i les Valls d’Aguilar i la Seu d’Urgell, a l’Alt Urgell.

Gràcies a aquesta iniciativa es podrà promocionar el coneixement de l’espai protegit i contribuir a la seva preservació per part de les generacions futures. I es proporcionaran eines per el desenvolupament sostenible i la gestió turística responsable, tenint en compte les necessitats de tots els actors implicats i de la població local.

Per aconseguir aquesta prestigiosa acreditació, empreses, institucions i veïns van desplegar un treball d’anàlisi i diagnosi de la situació actual de la zona. Arrel d’això, van poder detectar les oportunitats i les fortaleses del parc i elaborar un conjunt d’objectius orientats a fomentar i gestionar el turisme. I per a aconseguir aquests objectius van dissenyar un pla d’acció conjunt. 

Un cop obtinguda l’acreditació CETS, tots els actors implicats en el projecte es comprometen a desplegar, durant els propers cinc anys,  aquest pla d’acció. Cadascuna de les iniciatives engegades tindrà un seguiment i avaluació per extreure’n aprenentatges. En acomplir-se els cinc anys, EUROPARC qualificarà de nou la feina realitzada i confirmarà que s’han assolit tots els compromisos. La feina no acaba aquí, perquè un cop acomplert aquest primer pla estratègic i amb els resultats de l’avaluació s’establirà un nou pla per a cinc anys més. 

En una segona fase, el territori amb l’acreditació CETS seguirà treballant per anar ajustant cada cop millor les seves iniciatives, de manera que contribueixi a consolidar el projecte i enfortir els llaços amb la comunitat, especialment, afavorint l’adhesió dels establiments i agents turístics. Per facilitar l’èxit d’aquesta segona fase, els empresaris podran comptar amb un seguit d’eines que els facilitin establir protocols i comportaments sostenibles, amb el suport tècnic per poder adherir-s’hi. A més, en formar part del territori acreditat i comprometre’s en la seva preservació podran gaudir dels canals de promoció i el reconeixement internacional que implica ser un parc certificat CETS per la xarxa EUROPARC.

Comparteix aquest article