La via romana del Capsacosta havia estat l’única via de pas existent entre l’Empordà i els Pirineus.

Sembla ser que podria tractar-se d’un brancal secundari de la Via Augusta, que cobria el trajecte entre Besalú i Coll d’Ares. L’únic tram que s’ha conservat, transcorre entre Sant Pau de Segúries i la Vall de Bianya, amb una longitud de 8 km.

Hi ha diverses parts de la calçada a on encara és ben apreciable la forma de construcció, els trencaaigües, i la manera de fer el traçat per tal de guanyar el desnivell.

Fins no fa pas massa anys, era el camí més curt per anar de la Vall de Camprodon fins a la Garrotxa i era utilitzat per la gent que treballava els camps, i per tots els que anaven als diferents mercats, com a via de càrrega i de traginers.