Un any més, torna el ball de pabordes a Sant Joan de les Abadesses amb motiu de la seva festa major que se celebrarà durant els dies 9 al 13 de setembre.

El diumenge 11 i dilluns 12 és quan té lloc aquest ball, a la plaça major de la vila, que es considera un dels més significats en el folklore català.

El Ball de Pabordes s’ha mantingut al llarg dels anys amb una característica ben pròpia: ser un ball que té com a essència el seu caràcter senyorial.

La voluntat de mantenir la tradició del ball queda palesa amb el procés de reorganització en el qual el 23 de juny de 1934 fou aprovat el reglament pel qual s’hauria de regir a partir de llavors. Aquest reglament en conté una descripció ben detallada i s’ocupa de tots els aspectes del ball, la indumentària o la música.