EL BALL DELS PABORDES DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Un any més, torna el ball de pabordes a Sant Joan de les Abadesses amb motiu de la seva festa major que se celebrarà durant els dies 9 al 13 de setembre.

El diumenge 11 i dilluns 12 és quan té lloc aquest ball, a la plaça major de la vila, que es considera un dels més significats en el folklore català.

El Ball de Pabordes s’ha mantingut al llarg dels anys amb una característica ben pròpia: ser un ball que té com a essència el seu caràcter senyorial.

La voluntat de mantenir la tradició del ball queda palesa amb el procés de reorganització en el qual el 23 de juny de 1934 fou aprovat el reglament pel qual s’hauria de regir a partir de llavors. Aquest reglament en conté una descripció ben detallada i s’ocupa de tots els aspectes del ball, la indumentària o la música.

A Sant Joan havien tingut molta importància els diferents gremis, sobretot el dels mestres paraires. Aquests gremis, com és habitual, s’encarregaven de protegir i regular la producció manufacturera dels seus associats. L’organització de les activitats religioses i lúdiques anava a càrrec de les respectives confraries, les quals es van consolidar al segle XVIII com a autèntiques impulsores del ball. Cada confraria donava un nom diferent al ball; així la Confraria del Santíssim Misteri, formada per famílies notòries de la vila, l’anomenava Ball dels Pabordes. Els pabordes feien un acapte que s’anomenava “llevant de taula” i que servia per a sufragar les despeses de la festa.

La dansa s’interpreta a la plaça Major de Sant Joan de les Abadesses durant la festa major que s’escau el segon diumenge de setembre, el diumenge a la tarda i el dilluns al vespre.

El ball consta de quatre parts: salutació, ventalls, alfàbrega i morratxes. Cada part està precedida d’un preludi que consisteix en un passeig al voltant de la plaça en el qual els homes marquen el compàs i les dones els tres temps de cada compàs.

Durant la salutació, una de les parts menys restaurades del ball, els balladors saluden a les autoritats, al poble i finalitza amb la salutació entre paborde i pabordessa.

A la segona part, els pabordes obsequien les pabordesses amb un ventall i a la tercera part, les pabordesses corresponen a l’obsequi dels pabordes amb rams d’alfàbrega.

En el darrer ballet, les morratxes, cada paborde fa gala, és a dir, ruixa amb aigua de roses la seva pabordessa, les altres pabordesses i finalment al poble assistent. El ball acaba amb la salutació de comiat.

Oficina de turisme de Sant Joan de les Abadesses
Plaça de l’Abadia, 9
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 72 05 99
turisme@santjoandelesabadesses.cat
www.santjoandelesabadesses.cat

Comparteix aquest article