El Museu de la Torneria ens permet conèixer la història i l’evolució d’un ofici artesà que arriba als nostres dies.

Hi trobareu els torns de ballesta d’origen medieval i hi descobrireu el treball del torner de banya, una varietat totalment desapareguda avui dia. Hi trobareu, també, molts dels productes fabricats a la Vall del Ges: baldufes, boixets, rodets d’ordidor, bitlles de teler i de joguina, mànecs, interruptors, botons, brocals de banya i ninots de fusta de tota mena.

I actualment és una indústria viva amb una trentena de petits i grans tallers que donen feina a més de dos-cents operaris i subministren articles arreu del món.

Als pobles de la Vall del Ges hi ha torners, com a mínim, des del segle XIV. Aquests torners treballaven la fusta amb un torn accionat amb el peu i una ballesta. Al segle XVII es varen constituir en gremi i varen redactar unes ordinacions (o normes de treball), les quals regulaven qui podia obtenir el títol de mestre artesà, preus, hores de treball, qualitat dels productes, etc.