Josep Martínez Lozano posa els peus per primer cop a Llançà l’any 1946 i inicia el seu treball a través de l’oli al costat de Joaquim Terruella

al mateix temps, s’inicia en l’aquarel·la de la mà de Ramon Reig a Figueres. És aleshores quan li neix la passió per aquesta tècnica. Conversant amb el seu mestre, neix la idea de crear un petit santuari on preservar i donar la importància que es mereix a l’aquarel·la, ja que mai no havia estat respectada com a tècnica principal o tècnica pictòrica, sinó que més aviat se l’havia considerat sempre una tècnica secundària o preparatòria.

Amb la voluntat de dur a terme aquell somni, l’any 1989 Josep M. Martínez Lozano fa una donació a l’Ajuntament de Llançà d’un centenar d’aquarel·les de la seva col·lecció particular, i és així com l’Ajuntament crea el Museu de l’Aquarel·la – J. Martínez Lozano.

En el moment de crear-se, es converteix en el primer museu dedicat a aquesta tècnica de tot Europa i converteix Llançà en un centre de visita obligada per a tots els amants de la tècnica de l’aigua i el paper.
La majoria de les aquarel·les que formen part de la donació fundacional duien la firma de l’artista mateix, però moltes d’altres eren aquarel·les que el pintor havia anat col·leccionant amb el pas dels anys i que duien la signatura de grans noms com ara Ramon Reig, Frederic Lloveras, Guillem Fresquet i Emili Grau Sala.
En l’actualitat, el Museu té un fons de més de 200 aquarel·les.