La via romana del Capsacosta havia estat l’única via de pas existent entre l’Empordà i els Pirineus.

Segons sembla, podria tractar-se d’un brancal secundari de la Via Augusta, que cobria el trajecte entre Besalú i Coll d’Ares. L’únic tram conservat transcorre entre Sant Pau i la Vall de Bianya. Amb una longitud de 8 km, l’any 2015 va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.

Hi ha diverses parts de la calçada a on encara és ben apreciable la forma de construcció, els trencaaigües, i la manera de fer el traçat per tal de guanyar el desnivell.

Les primeres referències escrites sobre la història de l’antiga via romana del Capsacosta daten del segle XVII, parlant de l’arranjament i conservació d’aquest mil·lenari camí.

Des de l’origen de la via, de ben segur, que també si feren feines de millora, l’erosió per fenòmens meteorològics obligaven a un regular manteniment.

És molt possible que fossin els devastadors terratrèmols dels anys 1427 i 1428, els que provoquessin els desperfectes més importants, quedant molt malmesa en diferents punts i en un estat força precari que pràcticament s’estendria per espai de més de dos-cents anys, sent practicable només per a cavalcadures i a peu.