MW MUSEU DE L’ELECTRICITAT

La finalitat del MW Museu de l’electricitat és apropar a tots els seus visitants la història de l’electricitat d’Andorra. Està situat a la planta baixa de l’edifici de la central hidroelèctrica de FEDA.

Aquesta central es va posar en funcionament l’any 1934

i avui dia és la principal font de producció d’energia elèctrica d’Andorra. L’edifi ci de la central és un bé considerat patrimoni d’interès cultural d’Andorra per la seva arquitectura de granit i per representar la modernització del país. El museu es troba en un edifici vital on està ubicat el centre de control i explotació, punt neuràlgic de l’energia elèctrica del país, i on el visitant podrà veure en funcionament les turbines que generen electricitat.

Actualment, l’espai es divideix en dues parts, una amb una exposició permanent

i l’altra amb mostres temporals dedicades a diferents temes. La part permanent del Museu MW ofereix el vessant més didàctic i històric de l’electricitat, amb una mostra d’objectes relacionats amb la seva evolució, i una part en què s’explica què és, d’on ve i com es genera. També hi ha una secció cronològica amb la història de l’electricitat a Andorra des de l’any 1909.

Aquesta part es completa amb una sala d’experiments didàctics que permet una interactivitat al visitant, que pot realitzar diferents experiments, i la sala de màquines, una impressionant estança que allotja els tres generadors de la central hidroelèctrica que es pot apreciar des de la sal d’experiments.

L’aforament al MW Museu de l’electricitat és limitat i és obligatori l’ús de la mascareta.