Els veïnats de Camprodon, un itinerari entre cultura, paisatge i gastronomia

Entorn de la bonica vila de Camprodon, i dins el seu terme municipal, s’hi localitzen diferents nuclis i veïnats que obren les portes a la natura per gaudir del paisatge, la cultura i la gastronomia.

Beget

El nucli de Beget es troba ubicat en un entorn paisatgístic protegit i està format per tres sectors o barris, separats per dues rieres i connectats per dos ponts. L’edifici més destacat és l’església de Sant Cristòfol, al voltant de la qual es formà el sector més antic. La Magestat de Beget es troba en aqusta església, una icona de l’art essent una talla policromada, icona de l’art romànic.
Les cases de Beget estan, en general, assentades sobre la roca, amb parets de maçoneria de pedra i morter de calç i fang als edificis més antics.
Beget ha aportat a la música tradicional catalana les seves populars corrandes, formes de cant improvisat recuperades pel músic Jaume Arnella. També va nàixer al poble el músic Pere Sala i Solé, més conegut com a Peret Blanc de Beget, instrumentista de violí i enllaç entre la cadena tradicional i les noves generacions.