El Museu del Ter ocupa l’antiga fàbrica de filatura de cotó de Can Sanglas, del 1841.

Es tracta d’un edifici representatiu de l’arquitectura industrial que omple les vores del Ter a la comarca d’Osona.

A can Sanglas acaba el canal industrial de Manlleu -un dels més emblemàtics de la industrialització catalana- després d’un recorregut de gairebé dos quilòmetres, en un espectacular entorn fluvial.

Encara avui l’aigua del canal fa funcionar dues turbines visitables, entre les quals cal destacar una veritable joia del patrimoni industrial català: una turbina Fontaine, instal·lada cap a l’any 1860.