Banyoles és una petita ciutat

que compta amb diverses singularitats que la distingeixen de la resta i la defineixen, atorgant-li una identitat pròpia.

El principal tret característic que trobem a Banyoles és el seu estany, el conegut estany de Banyoles, el més gran de Catalunya, i inspirador de grans històries i llegendes que formen part de la cultura popular.

La zona lacustre està formada, a més, per diferents estanyols i llacunes, cadascun d’ells amb unes característiques i particularitats diferents. A on més podem trobar una ciutat així?